Hur hittar man höstöringen?

oktober 20, 2011 in Havsöring by kobben

 Ett problem man ställs inför när man vill komma i kontakt med öring tidigt på hösten är att hitta dem. Ett bra tips om man inte hittat dessa platser är att använda Eniros sjökort och flygfoto. Om man vill landa silver tidigare än det normalt rekommenderas att fiskabör man fiska på ställen där de också anländer tidigt efter sitt sommaruppehälle ute på frivattnet. Platser som brukar leverera blank fisk tidigt är ställen som ligger utsatt för öppet hav eller riktigt stora fjärdar.
För att begränsa urvalet ytterligare letar jag ofta efter halvstora grundområden omringat av branta djupkanter. Det får gärna vara mycket sten, grynnor och små öar på platsen. Gärna strömsatta sund där strömming finns i närheten. Syd- eller nordvända platser tycker jag är av mindre betydelse men sydvända vinter- och vår- vikar med mjukbotten brukar jag undvika. De är ofta för varma.
Den tidigt anlända öringen är aktiv och framförallt försiktig. Den vill ha trygghet när den jagar vilket den får av sin närhet till djupare vatten. När temperaturen fortfarande är relativt hög har den råd att byta energi mot trygghet. Därför gör de till skillnad mot på vintern endast kortare födosök in på grundområdet. Säkraste tidpunkter att träffa på jagande fisk där är gryning och skymning men de går periodvis även in dagtid. Fiskar man dagtid är det en fördel om det är någorlunda lugnt på ytan så man kan spana när det kommer in jagande grupper. Annars blir det många döda hemtagningar.
 Flygfotot är ett bra hjälpmedel för att hitta djupkanter, hålor och se hur bottnen är beskaffad.
Utöver dessa grundområden fungerar strömsatta sund och uddar bra. Gärna i anslutning till där strömmingen har sin höstlek.
Ett annat hjälpmedel är kustvädret på klart.se. Där kan man se vindriktning och styrka under dagen. Har man tänkt ge sig på dagfiske där det är längre mellan jaktperioderna så väljer man förslagsvis fiskeplatserna så man har inte en allt för stark frånlandsvind eller lä så man har chans att se vakande fisk. Har man tänkt vada på platser i ytterskärgården rekommenderar jag starkt att kolla på våghöjden. Inrullande 1,5 metersvågor kan bli ett problem. Även om det inte blåser den aktuella dagen kan gårdagens sjö ligga kvar.
Sist men inte minst, lås dig inte till regler och principer, var kreativ och prova nya idéer. Öringen har många gånger visat sig oberäknelig.
Lycka till!